راهنمای نویسندگان برای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1397/5/8 | 
  راهنمای تهیه و ارسال مقاله
هدف و حوزه فعالیت
مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (Journal of Student Research Committee
( Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences به صورت دوفصلنامه پژوهشی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با هدف ترویج و انتشار یافته‌های علمی مبتنی بر پژوهش در رشته‌های علوم پزشکی و ارتقای دانش موجود و بهره‌ برداری کلیه‌ی محققانی که علوم پزشکی مورد علاقه آن‌هاست، به صورت آنلاین منتشر می ‌ شود و پذیرای مقالات پژوهشگران در تمامی زمینه علوم پزشکی می باشد. این مجله مقالات پژوهشی اصیل، مروری و گزارش مورد را به فارسی پذیرش می کند .
 
نحوه ارایه‌ی مقاله
 نویسندگان می‌توانند با ثبت نام در سایت http://jsrc.thums.ac.ir  مقاله خود را به صورت online و یا از طریق پست الکترونیک مجله به آدرس JSRC@Thums.ac.ir ارسال نمایند.
 
انواع مقالات قابل قبول
 1. مقاله پژوهشی اصیل: این مقاله باید در برگیرنده  قسمت های مجزا شاملچکیده، مقدمه، روش کار، یافته ‌ ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد. حجم متن باید حداکثر  5000 کلمه و حداکثر 30 منبع تنظیم شود .
 2. مقاله مروری: مقاله مروری با عناوین جذاب و روز آمد بیشتر مورد پذیرش است. یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، روش ‌کار، سرتیترهای اولیه و ثانویه (در صورت نیاز)، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد. چکیده مقاله مروری، میتواند فاقد ساختار باشد.
 
 مقاله مروری بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
 • مقالات مروری ساختار یافته می­توانند به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می­باشند .
 • مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب­نظر که خود حداقل دارای سه مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده ساختار یافته ( زمینه و هدف و بحث و نتیجه­ گیری )، زمینه و هدف و بحث و نتیجه­ گیری و حداقل دارای 30 منبع باشند و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند .
 
        3. مقاله مورد نگاری: مقاله مورد نگاری شامل چکیده (بیش از 150 کلمه نباشد)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، تشکر و قدردانی و منابع می ‌ باشد. مقاله گزارش موردی نباید از 2000 کلمه بیشتر باشد.
 
 ساختار مقاله
 • صفحه اولصفحه اول مقاله باید شامل عنوان مقاله، خلاصه فارسی، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور (برای هر یک از نویسندگان) و آدرس (نشانی، تلفن، نمابر و پست الکترونیک) نویسنده مسئول به زبان فارسی باشد. در این قسمت باید نویسنده مسئول نیز مشخص شود .
 • صفحه دومصفحه دوم مقاله باید شامل عنوان مقاله، عنوان مکرر ( Running title ) با حداکثر 5 واژه و خلاصه فارسی باشد.
 
 • متن اصلی : متن مقاله باید شاملعنوان (بدون نام نویسندگان)، خلاصه فارسی، مقدمه، روش ‌ کار، یافته ‌ها ، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد.
 
 • چکیده : چکیده، خلاصه ‌ ای از محتوای اصلی مقاله است. چکیده ( حداکثر 250 کلمه) باید ساختار یافته و شامل زمینه و هدف، روش کار، یافته ‌ ها و نتیجه گیری همراه با 3 تا 6 کلید واژه به صورت فارسی باشد.
 
 • مقدمه : مقدمه باید شامل بیان مسئله، بررسی متون مرتبط با موضوع و ضرورت و هدف از انجام مطالعه باشد. این بخش نباید بیش از حد طولانی شود و نباید در برگیرنده یافته ‌ ها و نتیجه گیری مطالعه باشد . شامل: اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی، هدف تحقیق به نحو روشن باشد.
 
 • روش کار: در این قسمت باید کارها و آزمایشات انجام شده در مطالعه را در حدی شفاف شرح دهد که دیگران بتوانند عین پژوهش را دقیقاً تکرار کنند. روش ‌ هایی که برای اولین بار استفاده شده ‌ اند باید به طور کامل شرح داده شود ولی در صورت استفاده از روش ‌ های قبلی می ‌ توان به اختصار توضیح داد و یا منبع ارائه شود. نام و شرکت سازنده دستگاه ‌ ها و کیت‌ های مورد استفاده باید داخل پرانتز ذکر شود .
 
 نوع مطالعه باید در ابتدای این قسمت ذکر گردد. انواع مطالعه شامل 1- مشاهده­ای (Observational)، توصیفی (Descriptive) ، مورد نگاری(Case-Report)، مجموعه موارد (Case - Series) ، مقطعی (Cross Sectional) ، تحلیلی (Analytic) ، مقطعی (Cross Sectional) ، مورد – شاهدی (Case - Control) همگروهی یا کوهورت (Cohort) ، بوم شناختی یا اکولوژیک (Ecologic) یا همبستگی (Correlational) توصیفی-تحلیلی 2- تجربی (مداخله­ای (Experimental/Interventiona) کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)، کارآزمایی میدانی (Field Trial) ، کارآزمایی جمعیتی (Community Trial) ، تجربی (Experimental)می باشد.

  چنانچه داده ‌ها با استفاده از پرسش ‌نامه یا چک لیست جمع ‌آوری شده ‌اند، بهتر است نمونه ای از آن ضمیمه شود.  در مورد پرسش ‌ نامه ‌ های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات ضروری است. نحوه طراحی تحقیق، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد)، ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، نحوه رعایت موازین اخلاق در پژوهش، مشخصات ابزارهای اندازه‌گیری و روش و ابزار گرد آوری داده‌ها دقیقاً توصیف گردد 

·           اگر از تجهیزات و دستگاه خاص استفاده شده است، نام و آدرس شرکت سازنده‌ی دستگاه یا تجهیزات در داخل پرانتز ذکر شود.
·           اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است، منبع روش مذکور آورده شود.
·           اگر از روشی برای بار اول استفاده می‌شود، اطلاعات کافی در مورد آن روش برای استفاده محققان داده شود.
·           در انتها آزمون آماری و نرم افزار استفاده شده حتماً باید قید گردد.
 
 • یافته ‌ها : یافته‌ ها باید با افعال گذشته نوشته شود و نتایج حاصل از مطالعه را به طور واضح و دقیق ارئه دهد. یافته هایی که قبلاً منتشر شده است باید به زمان حال نوشته شود. یافته ها نیازی به ذکر منبع ندارند. بحث و نتیجه گیری و جزئیات اطلاعات نباید در یافته ها ذکر شوند. تمامی اعداد و واحدهای اندازه گیری در مقاله باید فارسی نگاشته شوند، برای مثال: میلی گرم به جای mg، یا میلی مول به جای(mM).
 • اصول علمی: (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان و...)  رعایت شوند. نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها کاملا فارسی و راست چین باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره ‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد .
 • تصاویر و نمودارها: به شماره تصاویر و نمودارها در متن اشاره شود. شرح تصاویر و نمودارها در پایین آنها آورده شود. نمودارها در یکی از نرم افزارهای Microsoft- Excel یا SPSS طراحی گردد. جداول، نمودارها و تصاویر بدون حاشیه و تزئینات و به زبان فارسی تنظیم گردد .
 • جداول: شماره تمام جداول باید در متن آورده شود. عنوان جدول باید به صورت کوتاه و گویا در بالای جدول و سایر توضیحات در پایین جدول به صورت زیر نویس آورده شود. جداول باید بقدری گویا باشد که جهت فهم آن نیازی به مراجعه به متن نداشته باشد. جداول بصورت عکس ارائه نشوند . تمامی اعداد داخل جداول باید به صورت فارسی آورده شوند. محتوای جداول و نمودارها نباید مجدداً در متن تکرار شود .
 • نکته: عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود.
 
 • بحث: با یافته های مهم و معنی دار مطالعه آغاز شود. بحث باید به صورت ارائه نتایج مطالعه حاضر و مقایسه آن با نتایج موافق و مخالف حاصل از مطالعات قبلی باشد. جزئیات نتایج نباید دوباره در بحث تکرار شود و تنها باید در مورد نتایج مهم، جدید و معنی دار بحث شود. محدودیت ‌ های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد . از اظهار نظر در مواردی غیر از یافته های مطالعه خودداری شود. نتیجه گیری: مقاله با یک نتیجه گیری روشن که ازحد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد. پیشنهاد برای انجام مطالعات بعدی دراین بخش قابل طرح است.می توان نتیجه گیری را در حد چند جمله در آخر متن آورد.
 
 • نتیجه گیری: در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها و کاربردهای بخش نتایج بیان گردد. نتیجه گیری نباید صرفا همان تکرار یافته ای پژوهش باشد.
 • تشکر و قدردانی: در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان‌هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب، کمک‌های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده‌اند، تشکر به عمل ‌آید و نیز در صورتی که مقاله بر گرفته از پایان نامه و یا طرح پژوهشی مصوب است، در این قسمت به آن اشاره گردد.
 
 • علایم و اختصارات: تنها از کلمات اختصاری استاندارد استفاده شود. از به کار بردن اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود. لغات کامل هر کلمه اختصاری استاندارد باید در اولین استفاده آن در متن، داخل پرانتز آورده شود مگر اینکه یک واحد استاندارد اندازه گیری باشد.
 • منابع:
 • رفرانس‌ها باید دقیقاً بر اساس الگوی ونکوور نوشته شود و در اولین به‌کارگیری در متن مقاله با شماره مشخص شود.
  به منظور اشاره به منابع در متن، اعداد فارسی صرفاً در پرانتز استفاده شوند و منابع به ترتیب ورود و اکیداً بر طبق ونکوور در متن شماره گذاری گردند.
 • اگر تعداد نویسندگان 6 نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد، نام 3 نویسنده اول ذکر گردد و بعد از آن "et al" آورده شود.
 • برای مجلاتی که در Index Medicus نمایه شده ‌اند از نام مخفف و اگر مجله نمایه نشده باشد از نام کامل آن استفاده شود. از گذاشتن هرگونه پاورقی اکیداً خودداری فرمایید.
 • جهت نوشتن منابع صرفا از نرم افزار مدیریت منابع از جمله EndNote یا Reference Manager استفاده‌ شود.
 
·           مجلات: آوردن نام نویسندگان و گذاشتن نقطه (.) پس از ذکر آخرین نام، ذکر نام مجله (به صورت خلاصه و ایتالیک) و گذاشتن نقطه، ذکر سال و گذاشتن سمی‌کولون ( ; )، ذکر شماره‌ی مجله و گذاشتن دو نقطه، ذکر شماره‌ی صفحات مقاله و گذاشتن نقطه پس از آن. 
Mortazavi Y Merk B McIntosh J Marsh JC Schrezenmeier H Rutherford TR . The spectrum of PIG-A gene mutations in aplastic anemia/paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (AA/PNH): a high incidence of multiple mutations and evidence of a mutational hot spot. Blood. 2003; 101(7): 2833-41 .
 Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population-based study. Blood. 2000; 95: 7-11.
·           کتاب:
Adams DO, Edelson PJ, Koren HS. Methods for s tudying mononuclear phagocytes. San Diego, CA: Academic; 1981.
 
·           یک‌ فصل‌ کتاب‌:
Sallan SE, Weinstein HJ. Childhood acute leukemia. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of infancy and childhood. Vol 2. Philadelphia, PA: Saunders; 1987:1028-39.
 
·           پایان‌نامه :
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [Dissertation]. St. Louis (MO): Washington University; 1995.
 
·           مقاله‌ی‌ منتشرنشده‌:
Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population-based study. Blood. In press.
 
·           خلاصه‌ی مقاله کنگره:
  1- Mueller MC, Gattermann N, Lahaye T, et al. Dynamics of BCR-ABL mRNA transcript expression in newly diagnosed CML patients treated with imatinib or interferon alpha [abstract]. Blood. 2002; 100: 365a. Abstract 1413.
  2- Eisenberg J. Market forces and physician workforce reform: why they may not work. Paper presented at Annual Meeting of the Association of American Medical Colleges. October 28, 1995. Washington, DC.
 
 
 • ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار شرح داده شود. باید ذکر شود که رضایت‌نامه‌ی آگاهانه از کلیه‌ی افراد شرکت‌کننده در طرح و یا اولیای آنان اخذ شده است. نام مؤسسه‌ای که پروژه‌ی تحقیقاتی را تأیید نموده است در مقاله ذکر شود. در متن اشاره شود که نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای انستیتوی ملی سلامت انجام شده ‌است. روش پژوهش نباید با ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و دینی  جامعه در تناقض باشد.
 
 • تعارض منافع: نویسندگان موظفند هر گونه منابع مالی یا منافعی که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. خواهشمند است هر گونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیت ‌ های مشاوره ‌ای و یا حق امتیاز که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود را ذکر نمایید .
 
 
 • هزینه چاپمجله هزینه ای جهت چاپ مقاله دریافت نمی نماید.
 
 • حق چاپ: مالکیت مقالات پذیرش شده مربوط به مجله می‌ باشد و چاپ و انتشار کل یا بخشی از مقاله به شرط ذکر منبع مجله بلامانع است .
 • فرآیند ارزیابی مقالات :مقالات ابتدا از نظر ساختاری مورد بازبینی اولیه قرار می‌گیرند و مقالاتی که منطبق با شرایط فوق باشد بلافاصله پس از وصول توسط هیات تحریریه بررسی می‌شود و آنهایی که از نظر محتوی و ساختار مناسب تشخیص داده شوند، به طور محرمانه جهت ارزیابی برای حداقل 2 داور متخصص در همان زمینه ارسال می‌گردد و نظرات داوران در فاصله یک ماه پس از ارسال مقاله به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید. اگر مدت زمان داوری طولانی‌تر شود، نویسندگان توسط پست الکترونیکی مطلع خواهند شد. نتایج داوری مقالات به صورت: پذیرش، اصلاح جزیی، اصلاح کلی یا رد مقاله است. در صورتی که ارسال اصلاحیه مقاله داوری شده، بیش از 2 هفته طول بکشد، به عنوان یک مقاله جدید در نظر گرفته شده و دوباره مراحل بازبینی اولیه را طی خواهد کرد. چاپ نهایی مقاله منوط به همکاری نویسنده مسئول تا آخرین مرحله است .
 • هیأت تحریریه در پذیرش، رد و انجام اصلاحات یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است 
 •   مسوولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده‌ی نویسنده‌ مسول مقاله می‌باشد و حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.  
 
 • برخی نکات نگارش مقاله:
 • زبان رسمی مجله فارسی می باشد.
 • متن مقاله باید بر روی صفحه سفید (بدون خط) در اندازه A4 ، با حاشیه‌گذاری مناسب با نوع و اندازه‌ی حروف به ترتیب برای زبان فارسی " Bnazanin 12 " و برای زبان انگلیسی " Times New Roman شماره‌ی 11 " با Microsoft Word تایپ شود.
 • اصول آیین نگارش فارسی رعایت شود.
 • در متن مقاله باید از به‌کار بردن واژه‌های لاتین که معادل فارسی قابل فهم دارند، خوداری گردیده پس از کاربرد معادل فارسی، بهتر است واژه‌ی لاتین آن نیز داخل پرانتز آورده شود.
 • از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیرمتعارف، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل در داخل متن تعریف شود. (از به کاربردن اختصارات در عنوان و چکیده اجتناب شود.
 • عکس‌ها به صورت فایل‌هایی از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و در متن مقاله درج شوند.
 • اسامی انگلیسی در متن مقاله باید به فارسی آوا نویسی شود مثلاً "هاریسون" به جای " Harrison ".
 
 

دفعات مشاهده: 1659 بار   |   دفعات چاپ: 369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق